Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Ved å motta pleie og omsorgstjenester i hjemmet får du muligheten til å bo lengst mulig i eget hjem.

Tjenesten omfatter blant annet sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Arbeidet blir utført av sykepleiere eller andre helsearbeidere. Tjenesten ytes 24 timer i døgnet.

Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


Publisert: 30.05.2022 10:25:29
Sist endret: 19.10.2022 09:52