Kontaktinformasjon:

Resepsjonen på pleie- og omsorgssenteret: 66 10 52 00 mellom kl.09.00 - 14.30

Kommunens sentralbord: 66 10 50 00 Kl.09:00 - 15:00   

Om oss

Vi er en sammensatt faggruppe med helsefaglig kompetanse som tilbyr helsetjenester i hjemmet. Dersom du får tilbud om våre tjenester vil tjenestene være gratis.