Innhold

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Akutte henvendleser

Ved akutte henvendleser ta kontakt med kommuneoverlege:  Matilde.Risopatron.Berg


Publisert: 22.11.2022 11:18:05
Sist endret: 22.11.2022 11:18