Innhold

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. 

Våre helsesykepleiere har fast kontortid ved alle skolene i kommunen. (1. – 10. trinn og videregående skole). Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Helsesykepleierne er tilstede for elever og deltar i undervisningen og bistår skolen i helsespørsmål. Helsesykepleierne samarbeider med andre tjenester i kommunen og de henviser videre ved behov. Elever, foresatte og skolens personell kan ta kontakt med helsesykepleier. 

Ta kontakt med den enkelte skole eller:

Helsestasjonen i Nannestad tlf 66 10 53 38

Helsesykepleiere i grunnskolene våre 

Helsesykepleier Eltonåsen skole 

På Eltonåsen skole møter du helsesykepleier Marianne Johansen. Du kan kontakte henne direkte på telefon 400 33 578. 

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen alle hverdager mellom kl.09:00 og 13:00.

Helsesykepleier Kringler-Slattum skole 

På Kringler-Slattum skole møter du helsesykepleier Marit Hvattum Hvamstad. Du kan kontakte henne direkte på telefon 488 99878.

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen mandag til torsdag mellom kl.09:00 og 13:00.

Helsesykepleier Maura skole 

På Maura skole møter du helsesykepleier Ragnhild Kristine Lunner. Du kan kontakte henne direkte på telefon 907 16 873. 

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen alle hverdager mellom kl.09:00 og 13:00.

Helsesykepleier Preståsen skole

På Preståsen skole møter du helsesykepleier Sissel Aalde Bendiksen. Du kan kontakte henne direkte på telefon 917 86 176. 

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom kl.09:00 og 13:00. 

Helsesykepleier Nannestad ungdomsskole 

På Nannestad ungdomsskole møter du helsesykepleierne:

  • Anne Aarhus Aalborg, du kan kontakte henne direkte på telefon 907 16 873
  • Monica Hammer, du kan kontakte henne direkte på telefon 400 33 576

Drop-in for alle elever er mellom kl:9:00 og 13:00 mandag til fredag.  

Du kan kontakte din helsesykepleier via helsenorge

Alle kan logge seg inn via helsenorge for å sende meldinger til sin helsesykepleier og avtale tid for timer eller få ekonsultasjon. 

Innbyggerdialog via helsenorge 

Helsesykepleier Nannestad videregående skole 

Du kan kontakte helsesykepleier ved Nannestad videregående skole.

Du finner kontaktinformajson her. 

Vaksinasjon i grunnskolen

Barn i grunnskolen får tilbud om vaksiner som settes på skolene av helsesykepleier. Dette er en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksiner sette for elever ved 2. trinn, 6. trinn, 7.trinn og 10. trinn. 

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet


Publisert: 22.11.2022 11:00:59
Sist endret: 15.03.2023 13:35