Kontaktinformasjon

Telefon: 66 10 53 38

Postadresse

Postboks 3, 2031 Nannestad

Forespørsel om time

Helsenorge.no

Kontakt din skoles helsesykepleier

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. 

Våre helsesykepleiere har fast kontortid ved alle skolene i kommunen. (1. – 10. trinn og videregående skole). Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Helsesykepleierne er tilstede for elever og deltar i undervisningen og bistår skolen i helsespørsmål. Helsesykepleierne samarbeider med andre tjenester i kommunen og de henviser videre ved behov. Elever, foresatte og skolens personell kan ta kontakt med helsesykepleier.