Innhold

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole. Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. 

Våre helsesykepleiere har fast kontortid ved alle skolene i kommunen. (1. – 10. trinn og videregående skole). Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Helsesykepleierne er tilstede for elever og deltar i undervisningen og bistår skolen i helsespørsmål. Helsesykepleierne samarbeider med andre tjenester i kommunen og de henviser videre ved behov. Elever, foresatte og skolens personell kan ta kontakt med helsesykepleier. 

Ta kontakt med den enkelte skole eller:

Helsestasjonen i Nannestad tlf 66 10 53 38

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Nyttige lenker

 


Publisert: 22.11.2022 11:00:59
Sist endret: 22.11.2022 11:24