Innhold

Jordmortjenester

Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsetjeneste og innebærer et samarbeid mellom jordmor og fastlege. Alle svangerskapskontroller er gratis.

Første kontroll anbefales i svangerskapsuke 8-12.

Bestille time

Du bestiller time ved å ringe 66 10 53 38.

Husk å sende sms til jordmor så snart utreise fra sykehuset er planlagt etter fødsel, for å avtale hjemmebesøk.

Jordmor i Nannestad tilbyr

 • Individuelt tilpasset svangerskapsomsorg.
 • Svangerskapskontroller
 • Informasjon, veiledning og samtaler i forhold til å være gravid, og om å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet.
 • Henvisning til sykehus eller andre instanser ved behov.
 • Ammeveiledning.
 • Fødselsforberedelse.
 • Informasjon om barseltid.
 • Barselbesøk av jordmor i hjemmet etter fødsel.
 • Etterkontroll med prevensjonsveiledning.
 • Celleprøve fra 8 uker etter fødsel og innsetting av spiral fra 12 uker etter fødsel.

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til i svangerskapet.

Barsel og ammekurs

Jordmortjenesten tilbyr barsel og ammekurs på helsestasjonen annenhver mandag kl.13.00 til 15.00

Temaer på kurset er: 

 • Barseltiden - forventninger og mammakropp.
 • Ammeteknikk og utfordringer. 
 • Det nyfødte barnet.

På kurset får du mulighet til å møte andre gravide og stille spørsmål til jordmor. 

Påmelding kan gjøres ved å ringe helsestasjonen på 66 10 53 38.

Nyttige lenker


Publisert: 22.11.2022 10:56:44
Sist endret: 22.11.2022 11:20