Familiesenteret, Nannestad helsestasjon

Prestmosvegen 5,2030 Nannestad -telefon: 66 10 53 38/66 10 50 00 - epost
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad 
Telefontid: Mandag- fredag: 09:00 – 14:00

Innhold

Jordmortjenester

Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsetjeneste og innebærer et samarbeid mellom fastlege og jordmor.

Alle svangerskapskontroller er gratis.

Første kontroll anbefales i svangerskapsuke 8-12.

Du bestiller time ved å ringe helsestasjonen på telefon 66 10 53 38. Husk også å ringe så snart utreise fra sykehuset er planlagt etter fødsel, for å avtale hjemmebesøk!

Jordmor i Nannestad tilbyr:

 • Individuelt tilpasset svangerskapsomsorg.
 • Informasjon, veiledning og samtaler i forhold til å være gravid, og om å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet.
 • Fødselsforberedelse.
 • Ammeveiledning.
 • Barseltid.
 • Barselgrupper.
 • Samtale etter fødsel.
 • Jordmor- besøk hjem etter fødsel.
 • Prevensjonsveiledning.
 • Henvisning til sykehus eller andre instanser ved behov.

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Helsestasjonsprogrammet i Nannestad

 Nyfødt           

 • Barselbesøk til mor og barn av jordmor.
 • Hjemmebesøk av helsesøster.

6 uker

 • Individuell undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege.
 1. dose med Rotarix, rotavirusvaksine.

2- 3 mndr.

 • Gruppekonsultasjon ved fysioterapeut.

3 mndr.

 • Individuell avtale hos helsesøster.
 1. dose med vaksinen Hexyon, som beskytter mot de seks sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B og hepatitt B.
 2. dose med Rotarix, rotavirusvaksine.

4 mndr.

 • Individuell avtale hos helsesøster.

5 mndr.

 • Individuell avtale hos helsesøster.
 1. dose med vaksinen Hexyon, som beskytter mot de seks sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B og hepatitt B.

6 mndr.

 • Individuell undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege.

7- 8 mndr.

 • Individuell avtale hos helsesøster.

10 mndr.

 • Individuell avtale hos helsesøster.

12 mndr.

 • Individuell undersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege.
 1. dose med vaksinen Hexyon, som beskytter mot de seks sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B og hepatitt B.

15 mndr.                    

 • Individuell avtale hos helsesøster.

MMR- vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

2 år     

 • Individuell avtale hos helsesøster. Språktest.

3 år

 • Individuell undersøkelse av lege.

4 år     

 • Individuell avtale hos helsesøster. Språktest. Synstest.

5-6 år  

 • Førskoleundersøkelse og veiledning ved helsesøster og lege.

Hørselstest.

Individuelle avtaler kan gis utenom disse alderstrinnene.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste i Nannestad

Helsesykepleier har fast kontortid ved alle skolene i kommunen.

Skolehelsetjeneste (1. – 10. trinn og videregående skole)

Rutineundersøkelser og vaksinering foregår etter Statens Helsetilsyns veiledende normer.
Helsesykepleier samarbeider med kommunens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten ved behov. Helsesykepleier deltar i undervisningen og bistår skolen i helsespørsmål.
Elever, foresatte og skolens personell kan ta kontakt ved behov.

Ta kontakt med den enkelte skole eller:
Helsestasjonen i Nannestad (Familiesenteret):
Besøksadresse: Prestmosvegen 5, 2030 Nannestad
Tlf.: 66 10 53 38

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Onsdager  kl 14:30- 17:00 

Helsesykepleier og lege vil være tilstede.

Ingen timebestilling. Helsestasjon for ungdom er stengt i skoleferiene.

Velkommen!

Helsestasjon for Ungdom er et gratis tilbud, og det er ingen timebestilling. Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Akutte henvendleser

Ved akutte henvendleser ta kontakt med kommuneoverlege:  Matilde.Risopatron.Berg

Nyttige lenker

Er du bekymret for et barn


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 17.08.2020 10:17