Helse

Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad - telefon 66 10 52 00  - e-post

Demensavd, 1 øst: Ingunn Roland Edseth 45868054,
40031839,47665989

Langtidsavd. 1 midt Hanne S. Helland 90360882,
40031540 

Langtidsavd. 2. øst Gerd Eikemo 95484032, 40034342

Korttid/avlastning 2 midt, Jenny Helene Holst, 94005944,
40033680

Hjelpemidler 66 10 52 70

Innhold

Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

  • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
  • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesykepleier i kommunen.

Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

  • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
  • Behandling og opptrening
  • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter. 

Fallforebyggende gruppe

Dette er et treningstilbud til hjemmeboende som opplever at de har dårlig balanse eller har opplevd fall og ønsker å trene seg opp igjen. Treningsgruppa arrangeres hver vår og høst med trening to ganger i uka i 10-12 uker. Gruppene ledes av kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Nye deltakere gjennomfører en kartleggingssamtale og balansetesting i forkant for å se om dette er tilbud som passer. Alle gruppedeltakere testes på nytt etter endt gruppeperiode for å evaluere resultatet av tilbudet.

Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av privat bil eller offentlig transport til og fra gruppetreningene, kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

For påmelding eller mer informasjon om tilbudet ta kontakt med tjenesten.

Hørselskontakt

Kommunal hørselskontakt: Tone Kråbøl, 66 10 52 00

Synskontakt

Kommunal synskontakt: Heidi Wiik, tlf 66 10  52 70/65  

Behandlere med driftstilskudd

Navn

Arbeidssted

 

Telefon

Torjus Andresen

 

Nannestad fysioterapi,

Teiealleen 3, 2030 Nannestad 

63 99 75 70

Hege Grøndahl

 

Nannestad fysioterapi,

Teiealleen 3, 2030 Nannestad 

63 99 75 70

Irene Sandholt

Nannestad fysioterapi,

Teiealleen 3, 2030 Nannestad 

63 99 75 70

Wenche Sveholt

Nannestad fysioterapi,

Teiealleen 3, 2030 Nannestad 

63 99 75 70

Hanne Mette Sande  

Romerike Manuellterapi

Teiealleen 9, 2030 Nannestad 

63 99 97 85

Øystein Jørgensen

 

Holter fysioterapi

Kjærstadsletta 109, 2034 Holter

93 07 20 34 

e-post


Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 20.03.2023 13:10