Nav Nannestad

Teiealleen 31, 2. etg. 2030 Nannestad - telefon 55 55 33 33 (08.00 - 15.00)
Drop-in onsdag 12.00 – 15.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Introduksjonsprogrammet

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Om du har rett og plikt til introduksjonsprogram, avhenger av hva slags oppholdstillatelse du har.

Mer informasjon om introduksjonsprogrammet


Publisert: 14.09.2016 10:48:15
Sist endret: 20.03.2023 13:22