Innhold

Fastlege

Åpningstider for legene i Nannestad kommune - vanlige åpningstider

Ferieoversikt for fastlegene sommeren  2023

Daglegevakt i Nannestad

Personer som oppholder seg i kommunen og ikke har fastlege her, kan ved akutt sykdom eller skade henvende seg til daglegevakten – forutsatt at man ikke kan benytte egen fastlege. Daglegevakten gjelder i tidsrommet kl.08.00 – kl.16.00.

Ansvaret for daglegevakt er fordelt på de enkelte legekontor etter ukedager som følger:

Nannestad legekontor daglegevakt på mandager, telefon: 63 99 84 00

Maura legekontor har daglegevakt tirsdager og onsdager, telefon: 63 99 37 97

Holter legekontor daglegevakt torsdager og fredager, telefon 63 93 05 50

Det enkelte legekontor i Nannestad kommune er fortsatt ansvarlig for egne pasienter.

Du har rett til en fast allmennlege. Fastlegen skal være tilgjengelig for deg og prioritere deg framfor pasienter som ikke står på legens liste.Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Du behøver ikke velge samme fastlege for barnet som du har valgt for deg selv.

Hvem har rett til fastlege?

  • Alle som har folkeregistrert adresse i Norge
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer og deres familiemedlemmer

Du må være bosatt i Norge.

Hvordan velger jeg fastlege?

Du velger fastlege ved å:

Hvordan bytter jeg fastlege?

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis fastlegen din slutter eller reduserer pasientantallet.

Flytter du til en ny kommune og har meldt flytting til Folkeregisteret, får du brev med oversikt over hvilke fastleger som har ledig kapasitet i den nye kommunen. Du kan velge å bytte til en av disse eller beholde fastlegen du allerede har.

Bytte av fastlege gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Legejournalen din vil ikke automatisk bli overført til den nye fastlegen. Du må selv kontakte din tidligere fastlege for å få journalen overført. Den tidligere fastlegen din kan ta betalt for slik overføring.

Pris

Du betaler en egenandel når du besøker fastlegen. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Du får automatisk tilsendt et frikort når du har betalt egenandeler for mer enn beløpsgrensen som fastsettes årlig av Stortinget. Når du viser fram frikortet, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over egenandeler for helsetjenester

Mer informasjon om frikort for helsetjenester finner du hos helsenorge.no

Klage

Er du misfornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Du kan ikke klage på at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller at du mister den fastlegen du hittil har hatt. Ønsker du deg en fastlege som har full liste, må du vente til legen har ledig plass. Får du ikke fastlege i kommunen du bor i, kan du klage til kommunelegen. Er du misfornøyd med fastlegens arbeid, kan du klage til Statsforvalteren.  

Aktuelle lover

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Forskrift om pasientrettigheter mv., fastlege

Forskrift om stønad til dekning av legeutgifter

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

Folketrygdloven

 

 

 


Publisert: 21.09.2016 14:00:01
Sist endret: 19.06.2023 12:41