Elektronisk samhandling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Elektronisk samhandling

Rask, trygg og god overføring av informasjon mellom sykehus, fastleger og kommunehelsetjeneste er et viktig virkemiddel for å nå målene i Samhandlingsreformen.

 

For å få dette til, er det utviklet nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte kan sendes elektronisk mellom journalsystemene henholdsvis på sykehus, hos fastlege og i kommunehelsetjenesten. Eksempler på meldinger som brukes i dag er henvisning, epikrise, prøverekvisisjoner og prøvesvar og plo-meldinger.


Oversikt over meldinger Nannestad kommune kan sende og motta:

Fastleger
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Helseopplysninger til lege (1.5)
Medisinske opplysninger (1.5)
Legemiddelopplysninger (1.5)
Orientering om tjenestetilbud (1.5)
Orientering om dødsfall (1.5)
Avviksmelding (1.0)

Sykehus
Innleggelsesrapport (1.5)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Avviksmelding (1.0)
Helseopplysninger ved søknad (1.5)
Melding om innlagt pasient (1.5) 
Melding om utskrivningsklar pasient (1.5)
Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
Melding om utskrevet pasient (1.5)
Utskrivningsrapport (1.5)
Epikrise (1.1)


NAV
Innrapportering trekk
Innrapporteringer trekk retur

Kontaktinformasjon - elektronisk samhandling med Nannestad kommune.

Hovedmottaker: meldingsansvarlig@nannestad.kommune.no

Telefon: 66 10 52 00

 Kjernejournal


Tryggere helsehjelp i akutte situasjoner


I kjernejournalen din samles viktige helseopplysninger som du og helsepersonell har tilgang til.

Du kan bidra

Opplysninger om legemidler og sykehusbesøk samles inn automatisk. Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har svekket syn, hørsel eller behov for tolk. Da blir kjernejournalen din mer utfyllende og nyttig.

Snakke med legen

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette.

Ønsker du ikke kjernejournal?

Du kan reservere deg hvis du ikke ønsker å ha en kjernejournal.

Dette kan du leser mer om på helsenorge.no/kjernejournal

Alle innbygger i Nannestad fikk kjernejournal i august 2015.


Publisert: 27.02.2017 14:40:05
Sist endret: 27.02.2017 14:40