Innhold

Digital samhandling/meldingsansvarlig 

Kommunene på Øvre Romerike har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI).

Kontaktpunkt

For akutt eller planlagt nedetid:

Telefon: 66 10 52 00

Epost:  meldingsansvarlig@nannestad.kommune.no  og        

meldingsansvarlig@dgi.no  

(Ønskes kopimottaker i kommunen anbefaler vi at adressen til nhn-ansvarlig i kommunen legges inn)

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

  • Dere har et lengre driftsavbrudd
  • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
  • Dere bytter virksomhetssertifikat
  • Dere bytter journalsystem
  • Det er endring på personell på legekontoret
  • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO)

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30

 

Oversikt over meldinger Nannestad kommune kan sende og motta:

Fastleger
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Helseopplysninger til lege (1.5)
Medisinske opplysninger (1.5)
Legemiddelopplysninger (1.5)
Orientering om tjenestetilbud (1.5)
Orientering om dødsfall (1.5)
Avviksmelding (1.0)

Sykehus
Innleggelsesrapport (1.5)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Avviksmelding (1.0)
Helseopplysninger ved søknad (1.5)
Melding om innlagt pasient (1.5) 
Melding om utskrivningsklar pasient (1.5)
Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
Melding om utskrevet pasient (1.5)
Utskrivningsrapport (1.5)
Epikrise (1.1)


NAV
Innrapportering trekk
Innrapporteringer trekk retur  

Kjernejournal


Tryggere helsehjelp i akutte situasjoner


I kjernejournalen din samles viktige helseopplysninger som du og helsepersonell har tilgang til.

Du kan bidra

Opplysninger om legemidler og sykehusbesøk samles inn automatisk. Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har svekket syn, hørsel eller behov for tolk. Da blir kjernejournalen din mer utfyllende og nyttig.

Snakke med legen

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette.

Ønsker du ikke kjernejournal?

Du kan reservere deg hvis du ikke ønsker å ha en kjernejournal.

Dette kan du leser mer om på helsenorge.no/kjernejournal

Alle innbygger i Nannestad fikk kjernejournal i august 2015.


Publisert: 27.02.2017 14:40:05
Sist endret: 27.02.2017 14:40