Skolefritidsordningen (SFO)

Nannestad kommunehus

Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager.

Åpningstiden varierer fra skole til skole. Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.

For å få plass må barnet være elev ved skolen. Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning.

Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Priser

Nannestad kommune har følgende tilbud:

Skolefritidsordningen

Hel plass

Delt plass 

Pris pr. mnd

Pris pr. mnd

3051

1947

Kjøp av ekstra dag   Dagsats 210
Gebyr for sent henting   Pris pr. påbegynte time 210
Timer pr.uke i ferier

Helt plass

Delt plass

50 timer

25 timer

 

Delt plass utgjør 13 timer i uken.

Det gis 30 % søskenmoderasjon fra barn nr. 2.

Betaling skjer forskuddsvis for hver hele måned. Ved manglende betaling opphører tilbudet om plass. Dersom barnet ikke blir hentet i rett tid blir foresatte belastet for ekstra utgifter.

Innmelding/endring/oppsigelse

Søknad om SFO plass

Opptak skjer innen 1. mai.
Det kan søkes om plass i løpet av skoleåret.

Oppsigelse
Oppsigelsestiden er 1. måned, og løper fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er levert. 
Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret kan ikke skje senere enn 1. april.
Fristene gjelder også endring av plass-størrelse.

Delt plass

Ved delt plass er det et ønske at det fylles ut hvilke dager som benyttes på innmeldingskjema.

Søknad om SFO plass, endring og oppsigelse

 SFO - Søknad, endring og oppsigelse

Vedtekter og planer

Vedtekter

Retningslinjer vedtatt av Nannestad kommunestyre 03.02.15 finner dere kan dere få ved å henvende dere til SFO eller laste opp her.

Vedtekter og retningslinjer for SFO

Serviceerklæring

Nannestad kommune har en egen serviceerklæring for SFO. Denne får du ved henvendelse til SFO eller du kan laste den opp:  Serviceerklæring for SFO

Kvalitetsplan

Kommunen har utarbeidet en Kvalitetsplan for SFO. Denne kan du enten få ved å henvende deg til SFO eller du kan laste den ned her.

Kvalitetsplan for SFO

Lover


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 29.03.2017 08:11