Innhold

Om SFO

SFO tilbyr både heltids- og deltidsplass. Nytt i år (2023) er at Vigilo brukes til å søke om plass og oppsigelse i løpet av skoleåret (etter ca 1. juni). Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:
1. Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn.
2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
3. 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn.

Oversikten over SFOs åpningstider når det gjelder skolens ferier og planleggingsdager er lagt i skoleruta.
I skolens sommerferie er SFO åpen. De tre siste ukene i juli er det kun Preståsen SFO som holder åpent. Barn fra de andre SFOene kan benytte seg av dette tilbudet. Påmelding skjer via den ordinære påmeldingen, som alle SFOene sender ut før sommerferien.
Ta kontakt med din skoles SFO hvis dette er aktuelt.

Innmelding/endring/oppsigelse

Søknad om SFO plass

Det må søkes på Vigilo. Det må ikke søkes for hvert år. Plassen forlenges automatisk fra 1. til 4. trinn helt til den blir sagt opp. Matprisen betales per måned, og er lik for heltids- og deltidsplass.

NB! Høstens 1. klassinger kan IKKE melde seg på i Vigilo før skolene har opprettet nytt skoleår. Dette skjer etter påske.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 1.måned, og løper fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er levert i Vigilo. Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret kan ikke skje senere enn 1.april. Fristene gjelder også endring av plass-størrelse som også legges inn i Vigilo.

Deltidsplass

Ved deltidsplass er det ønskelig at det fylles ut hvilke dager som benyttes. Du gjør dette også i Vigilo.

Priser

Prisliste

NB! For 1.trinns og 2. trinns elever er det 12 timer gratis SFO i uken. De som har halv plass (13 timer) blir fakturert for en time i tillegg til mat de dagene SFO benyttes.

Søskenmoderasjon: Det gis 30 % moderasjon fra barn nummer 2.   

Prisen for mat øker med 50 kr. fra mars.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Fra 1.august 2021 ble ordningen med redusert foreldrebetaling utvidet til å omfatte 1-4.trinn.

Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kommer i tillegg. 

Fra 18. september 2023 må man søke om redusert betaling i SFO via Vigilo.
Redusert foreldrebetaling må søkes om for hvert skoleår.

Vedtekter og planer

Kvalitetsplan

Nannestad kommunestyre har vedtatt en felles plan som skal sikre et likeverdig SFO-tilbud av god kvalitet i kommunens skolefritidsordninger. Planen inneholder mål for SFO i Nannestad og beskriver innhold, organisering og arbeidsmåter. Planen har en egen del som omhandler samarbeid med foresatte.

Kvalitetsplan SFO 2019 - 2021.pdf

Lover

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 27.09.2023 12:32