Nannestad kommunehus

Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Innhold

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

Priser

Tjeneste Pris 2019 inkl. mva.
Skolefritidsordning 100 %       Pris pr. mnd. 3 209
Delt plass       Pris pr. mnd. 2 050
Søskenmoderasjon Søskenmoderasjon 1/1       -915
Søskenmoderasjon 1/2       -584
Ekstra dag ifm. skolens fravær Dagsats 220
Gebyr for sent henting   Pris pr. time 220

Innmelding/endring/oppsigelse

Søknad om SFO plass

Opptak skjer innen 1. mai.
Det kan søkes om plass i løpet av skoleåret.

Oppsigelse
Oppsigelsestiden er 1. måned, og løper fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er levert. 
Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret kan ikke skje senere enn 1. april.
Fristene gjelder også endring av plass-størrelse.

Delt plass

Ved delt plass er det et ønske at det fylles ut hvilke dager som benyttes på innmeldingskjema.

Søknad om SFO plass, endring og oppsigelse

 SFO - Søknad, endring og oppsigelse

Vedtekter og planer

Kvalitetsplan

Nannestad kommunestyre har vedtatt en felles plan som skal sikre et likeverdig SFO-tilbud av god kvalitet i kommunens skolefritidsordninger. Planen inneholder mål for SFO i Nannestad og beskriver innhold, organisering og arbeidsmåter. Planen har en egen del som omhandler samarbeid med foresatte.

Kvalitetsplan SFO 2019 - 2021.pdf

Lover


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 15.11.2016 15:13