Nannestad kommunehus
Besøkdsadresse: Teiealleen 31, 2030 Nannestad - 66 10 50 00 - e-post
Postadresse: Postboks 3, 2031 Nannestad
Mandag - fredag 09:00 - 15:00

 

Innhold

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

Priser

 

Tjeneste

Pris 2020 inkl. mva.
Skolefritidsordning Hel plass       Pris pr. mnd. 3 308,-
Deltids plass       Pris pr. mnd. 2 114,-
Søskenmoderasjon Søskenmoderasjon -30% av full pris       -
        -
Ekstra dag  Dagsats 227,-
Gebyr for sent henting, pris per påbegynte time   Pris pr. time 227,-

Redusert foreldrebetaling (gjelder 1. og 2. trinn): 

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling hvis prisen for et skoleår pr barn utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året. Det vil per dags dato si kr 606 467. 

Innmelding/endring/oppsigelse

Søknad om SFO plass

Opptak skjer innen 1. mai.
Det kan søkes om plass i løpet av skoleåret.

Oppsigelse
Oppsigelsestiden er 1. måned, og løper fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er levert. 
Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret kan ikke skje senere enn 1. april.
Fristene gjelder også endring av plass-størrelse.

Deltidsplass

Ved deltidsplass plass er det et ønske at det fylles ut hvilke dager som benyttes på innmeldingskjema.

SFO - Søknad, endring og oppsigelse

SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling (gjelder 1. og 2. trinn)

 

Vedtekter og planer

Kvalitetsplan

Nannestad kommunestyre har vedtatt en felles plan som skal sikre et likeverdig SFO-tilbud av god kvalitet i kommunens skolefritidsordninger. Planen inneholder mål for SFO i Nannestad og beskriver innhold, organisering og arbeidsmåter. Planen har en egen del som omhandler samarbeid med foresatte.

Kvalitetsplan SFO 2019 - 2021.pdf

Lover


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 26.10.2020 12:17