Innhold

Om SFO

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass. Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole, dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

Innmelding/endring/oppsigelse

Søknad om SFO plass

Opptak skjer innen 1. mai.
Det kan søkes om plass i løpet av skoleåret.

Det må søkes for hvert år.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 1. måned, og løper fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er levert. 
Oppsigelse av plass i løpet av skoleåret kan ikke skje senere enn 1. april.
Fristene gjelder også endring av plass-størrelse.

Deltidsplass

Ved deltidsplass plass er det et ønske at det fylles ut hvilke dager som benyttes på innmeldingskjema.

Skjema

Du finner alle SFO-skjema alfabetisk på siden Skjema a-å

Priser

Hel plass: 3612,- (12 timer gratis gjelder kun for 1. trinn, og kommunen justerer dette på fakturaen fra 1. august 2022)

Deltidsplass: 2307,- (For deltidsplass, 13 timer i uken, blir 12 timer gratis (gjelder kun 1. trinn) og du vil betale for den ene timen hver uke, kommunen vil justere dette på fakturaen fra 1. august 2022.)

NB! Merk at dere må betale for mat de dagene dere bruker gratis SFO.

Søskenmoderasjon: Det gis 30% modereasjon fra barn nr. 2.

Dagsats 248,-

Gebyr for for sen henting 248.- pris pr time

Mat: 223 kr pr mnd.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Fra august 2022 får alle førsteklassinger tilbud om gratis SFO i 12 timer hver uke.

Har du allerede søkt og fått innvilget SFO-plass trenger du ikke gjøre noe, kommunen vil endre dette i fakturagrunnlaget.

Fra 1.august 2021 ble ordningen med redusert foreldrebetaling utvidet til å omfatte 1.-4.trinn.

Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kan komme i tillegg. Reglene gjelder for SFO som kommunene tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene.

Aktuelle skjema finner du under Skjema a-å

>Vedtekter og planer

Kvalitetsplan

Nannestad kommunestyre har vedtatt en felles plan som skal sikre et likeverdig SFO-tilbud av god kvalitet i kommunens skolefritidsordninger. Planen inneholder mål for SFO i Nannestad og beskriver innhold, organisering og arbeidsmåter. Planen har en egen del som omhandler samarbeid med foresatte.

Kvalitetsplan SFO 2019 - 2021.pdf

Lover

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 15.08.2022 12:33