Om kommunepsykologen:

Kommunepsykologen er kommunens rådgivende psykolog, og er også en del av kommunens forebyggende helsetjeneste. Kommunepsykologens primære arbeidsoppgaver er å gi råd og veiledning til kommunens tjenester og tjenesteytere samt drifte lavterskeltilbudet til barn og unge.

Når kan du kontakte kommunepsykologen:

Lavterskeltilbudet er gratis og rettet inn mot barn og unge i aldersgruppen 11-18 år, foreldre av barn i alle aldre og gravide. Det vil si at kommunepsykologen kan kontaktes:

•          ved mistanke om psykiske vansker hos barn 11-18 år

•          ved tilfeller der foreldre og gravide har spørsmål om egen psykisk helse

Du tar selv kontakt med kommunepsykologen – henvisning trengs ikke.

Kontakt:

Kommunepsykologen har telefontid mandag, tirsdag og fredag på telefon 66105000 (Servicekontoret) kl. 08.00-15.30. Hvis du ikke oppnår kontakt legg igjen beskjed, så ringer han deg tilbake ved anledning.

Annet:

Akutte psykiske lidelser og helseproblemer håndteres ikke av kommunepsykologen, men av fastlege og/eller legevakt.


Publisert: 07.02.2017 10:55:45
Sist endret: 16.11.2022 14:31