Innhold

Private barnehager

De private barnehagene er en integrert del av barnehagetilbudet i Nannestad kommune. De samarbeider seg i mellom og med de kommunale barnehagene blant annet i forhold til opptak og kompetanseutvikling.

Kommunen har tilsynsmyndighet med alle barnehager etter § 53 i Barnehageloven. Alle barnehager plikter å drive etter gjeldende Lov om barnehager med forskrifter. I tillegg har hver barnehageeier utarbeidet egne vedtekter som regulerer driften.

Lykkeliten naturbarnehage

Breenenga FUS barnehage

Læringsverkstedet barnehage Maura

Løkka barnehage

Norlandia Eltonåsen barnehage

Prestmosen FUS barnehage

Solheim barnehage


Publisert: 29.11.2016 09:31:34
Sist endret: 22.08.2023 09:46