Innhold

De kommunale barnehagene jobber aktivt for å gi barna et tilbud med god kvalitet. Barns mulighet til å påvirke egen hverdag og videreutvikling av personalets kompetanse står sentralt. Humor og glede er viktige arbeidsmetoder! Vi arbeider målrettet mot at barna skal bli sosialt kompetente med evne til tilpasning, selvhevdelse og empati. Virkemidler for å få dette til er blant annet mye bruk av natur, musikk og drama. Vi har lang erfaring i å utarbeide planer for virksomheten, og har utarbeidet serviceerklæring som sendes alle som får plass.

Alle de kommunale barnehagene er sertifisert Miljøfyrtårn.

Planleggingsdager 2020-2021.pdf

Planleggingsdager 2021-2022.pdf

Vedtekter for kommunale barnehager - Gjeldende fra 01.08.2018.pdf

Åpningstider for kommunale barnehager

 

Bjerke barnehage

Holter barnehage

Åsgreina barnehage

Midtbygda barnehage

 


Publisert: 19.06.2017 14:34:58
Sist endret: 01.03.2021 13:54