Felles for styrere/eiere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lokale retningslinjer

Skjemaer

Felles skjema for barnehagene i Nannestad
 • Dispensasjonssøknader
 • Refusjon for redusert betaling
 • Søskenmoderasjon
 • Søknad om ekstraressurser
 • Tilskudd til minoritetsspråklige tiltak
 • Søknad om tilskudd til etablering
 • Henvisningsskjema PPT
 • Medisineringsskjema
 • Samtykkeerklæring til spes. ped.
 • Samtykkeærklæring til samarbeid på tvers
 • Melding til barnevernet.
 • Overgangsskjema barnehage - skole
 • Skademeldingsskjema til NAV

Barnehage - Midlertidig dispensasjon for utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer - søknad

Felles kompetansehevende tiltak

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her.

Nyttig informasjon for barnehagene


Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 15.11.2016 15:13