Innhold

Barnehagene er stengt på helligdager, offentlige fridager, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager i året. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl.12.

 

Barna kan benytte barnehageplassen 11 måneder i året.

Barna skal ha minimum 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (01.08 - 31.07), hvor minst 3 uker må være i perioden 01.06 - 31.08. To av disse ukene må være sammenhengende.

Barn som skal begynne på skolen, har plass t.o.m 31.07 og må ha avviklet ferie før denne dato. All ferie gjennom året skal meldes til barnehagen i forkant.

 

Les mer om åpningstider i:

Vedtekter for kommunale barnehager - Gjeldende fra 01.08.2018.pdf

§6 Åpningstid (jmf. §7 i Lov om barnehager).


Publisert: 14.11.2016 11:09:12
Sist endret: 16.08.2018 10:39