Vedtak av reguleringsplan - Minkvegen 3-5

Kommunen har vedtatt én reguleringsplan.

Kommunestyret vedtok 18. juni 2024 følgende plan: 

Detaljregulering for Minkvegen 3-5 - planid 23-05 (PS sak 24/61)

Hensikten med planen er å legge til rette for bolig/tjenesteyting i form av ti nye omsorgsboliger med tilhørende personalbase, parkering og uteoppholdsarealer. 

Klagefristen er tre uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må innen tre år være fremsatt skriftlig for Nannestad kommune. 

Klage sendes til Nannestad kommune på e-post postmottak@nannestad.kommune.no, ev. til postboks 3, 2031 Nannestad. 

Publisert: 20.06.2024 12:14:58
Sist endret: 20.06.2024 12:15

Publisert: 20.06.2024 12:14:58
Sist endret: 20.06.2024 12:15

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?