Vedtak av reguleringsplan - Bjørkeåsen nord og vest

Kommunen har vedtatt en reguleringsplan.

Kommunestyret vedtok 19. mars 2024 følgende plan: 

Detaljregulering for Bjørkeåsen nord og vest (PS sak 24/30)

Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse innenfor delfeltene B3-B7. 

Klagefristen er tre uker

Ev. krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må innen tre år være fremsatt skriftlig for Nannestad kommune. 

Klage sendes til Nannestad kommune på e-post postmottak@nannestad.kommune.no, ev. til postboks 3, 2031 Nannestad. 

Publisert: 20.03.2024 13:22:44
Sist endret: 20.03.2024 13:22

Publisert: 20.03.2024 13:22:44
Sist endret: 20.03.2024 13:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?