Offentlig ettersyn av reguleringsplan

Plan- og utviklingsutvalget vedtok 6. november 2023 å legge forslag til detaljregulering for Fjellet - gnr./bnr. 26/13 m.fl., ut til høring og offentlig ettersyn.