• Nannestad
  • Offentlig ettersyn av reguleringsplan - N5a Moreppen

Offentlig ettersyn av reguleringsplan - N5a Moreppen

Plan- og utviklingsutvalget vedtok 10. juni 2024 å legge forslag til detaljregulering for N5a - Moreppen, ut til høring og offentlig ettersyn.