• Nannestad
  • Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Minkvegen 3-5

Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Minkvegen 3-5

Plan- og utviklingsutvalget vedtok 11. mars 2024 å legge forslag til detaljregulering for Minkvegen 3-5, ut til høring og offentlig ettersyn.