• Nannestad
  • Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Havrehagen

Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Havrehagen

Plan- og utviklingsutvalget vedtak 10. juni 2024 å legge forslag til detaljregulering for Havrehagen, ut til høring og offentlig ettersyn.