Offentlig ettersyn av planforslag - kommuneplanens samfunnsdel 2023-2040

Legges ut til offentlig ettersyn fram til 12. februar 2023.

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.2022, PS sak 22/142, å legge planforslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 11-14. 

Kommuneplanens samfunnsdel peker ut de overordnede satsingsområdene for kommunens videre utvikling. Det er særlig ønskelig med innspill på satsingsområdene og utviklingsstrategiene. 

Høringsdokumentene finnes her: