• Nannestad
  • Høring - forskrift om skolefritidsordning, Nannestad kommune, Akershus fylke

Høring - forskrift om skolefritidsordning, Nannestad kommune, Akershus fylke

Forslag til forskrift om skolefritidsordning legges ut på høring.

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024. Som en konsekvens av dette, må kommunen fastsette nye forskrifter. 

Forslag til forskrift om skolefritidsordning, Nannestad kommune, Akershus fylke, legges ut på høring. Forslag kan leses her: 

Høringsfrist 1. mai 2024