• Nannestad
  • Høring - forskrift om skole- og feriedager skoleåret 2024-2025 i Nannestad kommune

Høring - forskrift om skole- og feriedager skoleåret 2024-2025 i Nannestad kommune

Forslag til forskrift om skole- og feriedager skoleåret 2024-2025 i Nannestad kommune legges ut på høring.