• Nannestad
  • Høring - forskrift om permisjon i grunnskolen med hjemmel i Opplæringsloven § 2-2 (4)

Høring - forskrift om permisjon i grunnskolen med hjemmel i Opplæringsloven § 2-2 (4)

Forslag til forskrift om permisjon i grunnskolen med hjemmel i Opplæringsloven § 2-2 (4) legges ut på høring.