Oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn - frist 31. mars

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsles oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel i Nannestad kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommunestyret vedtok 13.02.2018 i sak 18/31 å legge Forslag til planprogram for rullering av kommuneplan for Nannestad 2018 ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13. Papirutgave kan fås ved henvendelse til kommunens servicekontor.

Innspill til planprogrammet sendes fortrinnsvis via knappen "Send inn høringssvar" under.

Frist for innspill er 31. mars 2018.

Oppstart av kommuneplanens arealdel med frist for eventuelle arealinnspill vil bli kunngjort senere.