Høring - Overordnet plan for Helse og omsorgstjenester i Nannestad

Helse- og omsorgstjenestene i Nannestad står overfor store utfordringer som følge av sterk tilflytting, økt etnisk og kulturelt mangfold samt økende antall eldre innbyggere.