Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2020 – 2023/budsjett 2020

Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2020 - 2023 /budsjett 2020 legges ut til alminnelig ettersyn fram til 5.12.19 kl. 10.00