Innhold

Om høringer

Hva er en høring?

Høringer og kunngjøringer

  • Offentlig ettersyn av reguleringsplan

    Plan- og utviklingsutvalget vedtok 2. mai 2022 å legge forslag til detaljregulering for gbnr 149/14, Gamle Dalsveg 87 + del av B13 Holaker ut på høring og offentlig ettersyn.

  • Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - varsel om oppstart og planprogram på høring

    Kommunestyret vedtok 29.3.2022 å varsle oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og samtidig legge forslag til planprogram for arbeidet, ut på høring og offentlig ettersyn. Dette i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13.

Tidligere høringer og kunngjøringer

Oversikt over gamle/utgåtte høringer og kunngjøringer


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 04.01.2021 09:45