Høringer/kunngjøringer

Hva er en høring? 

Høringer gjennomføres for at alle innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. 

Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kejnt før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse. 

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger. 

Høringer og kunngjøringer

 

Oversikt over gamle/utgåtte høringer og kunngjøringer

Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 11.03.2024 08:47

Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 11.03.2024 08:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?