Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Høringer og kunngjøringer

 • Høring – Interkommunal veteranplan

  Har du innspill til veteranplan for kommunene på Øvre Romerike?

 • Høring - Etablering av ungdomsråd i Nannestad kommune

  Ungdom har kompetanse og lokal kunnskap som er viktig i utviklingen av framtidens kommuner, og rådet skal gis en funksjon som rådgivende organ innen sitt område. Elevens kommunestyre opprettholdes for å sikre innflytelse og synliggjøre behov på barne- og ungdomsskolenivå.

 • Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2018 - 2035

  Frist for innspill er 29. mai

 • Kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus

  Nannestad kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få et omforent kunnskapsgrunnlag om friluftsverdiene i kommunen. De kartlagte områdene er alle type områder som brukes til friluftsaktiviteter - fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk.

 • Innføring av ekstraordinær båndtvang for hunder

  Det er fra 22.1.2018 innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Nannestad kommune.

Tidligere høringer og kunngjøringer

Oversikt over gamle/utgåtte høringer og kunngjøringer


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 06.10.2017 13:25