Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Hvordan er saksgangen i en høring?

Høringene

  • Høring - kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Nannestad kommune

    Nannestad kommune deltar i at nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet.


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38