Høringer/kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om høringer

Hva er en høring?

Høringer og kunngjøringer

  • Offentlig ettersyn av reguleringsplan

    Plan- og utviklingsutvalget vedtok 06.02.18 å legge detaljregulering for Smedsrud terrasse, gnr. 130/6, del av gnr. 130/5 m.fl. ut til høring og offentlig ettersyn

  • Høring - forslag til boligsosial handlingsplan

    Forslag til boligsosial handlingsplan inneholder en utredning om helse og levekår i Nannestad sammenlignet med øvrige kommuner i vår region for å kunne vurdere Nannestads utfordringer. Planen inneholder et forslag til boligsosial strategi som vil være styrende for innspill fra berørte virksomheter til kommunens løpende budsjettarbeid.

  • Oppstart av regulering - Havrehagen, Engelsrudhagen

Tidligere høringer og kunngjøringer

Oversikt over gamle/utgåtte høringer og kunngjøringer


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 02.11.2016 22:38