Innhold

Om høringer

Hva er en høring?

Høringer og kunngjøringer

  • Vedtak av reguleringsplan

    Kommunen har vedtatt én reguleringsplan.

  • Offentlig ettersyn av reguleringsplan

    Plan- og utviklingsutvalget vedtok 5. september 2022 å legge forslag til detaljregulering for Granly park, BB5, ut på høring og offentlig ettersyn.

Tidligere høringer og kunngjøringer

Oversikt over gamle/utgåtte høringer og kunngjøringer


Publisert: 02.11.2016 21:16:08
Sist endret: 04.01.2021 09:45