Innhold

Bier er i fare for å bli utryddet. Mennesker er også truet når biene forsvinner. De små insektene bidrar nemlig til matproduksjon verden over. Nedgang i biebestanden vil føre til reduserte avlinger og usikre matforsyninger.

For å sette søkelys på at vi skal bevare biene, vedtok FN at 20. mai skal være verdensdagen for bier.

Dette kan du lese mer om på FN sine nettsider.

 

 


Publisert: 20.05.2021 12:28:36
Sist endret: 20.05.2021 12:39