Innhold

Prosjektet Klimasmart landbruk Viken søker interesserte gårder inn i et pilotprosjekt på energianalyse og rådgiving.

 

Den kostnadsfrie energianalysen innebærer i korthet en gjennomgang av:

 • nåværende energibehov; strøm, varme og drivstoff
 • se på fremtidige planer
 • mulighet for energisparing og styring
 • mulig nabosamarbeid
 • uutnyttede ressurser

Dette skal danne grunnlag for forslag på konkrete tiltak for effektive og framtidsrettede energiløsninger. Det skal nå velges ut pilotgårder fra ulike produksjoner i hhv Buskerud, Akershus og Østfold, totalt 30 stk.

Hva må du som pilotgård bidra med:

 • fremskaffe data om energiforbruk det siste året, helst så detaljert som mulig
 • ha kart over gården tilgjengelig
 • sette av en halv dag til gjennomgang med energirådgiver på gården
 • kunne svare på oppfølgingsspørsmål
 • gårdens energidata og løsninger vil bli brukt i undervisningsøyemed
 • bilder fra ulike tiltak på gården vil kunne bli brukt som eksempler i rapporter
 • forslag til ulike tiltak er ikke forpliktende

 

Klimasmart landbruksprosjektet Østfold gjennomførte et tilsvarende energianalyse i 2018. Her kan se innslaget fra en bonde som deltok. Facebook

 

Interessert?              

 • Meld din interesse via denne påmeldinglenka.  Det er begrenset hvor mange som kan tilbys gratis energirådgivning.  Vi vil gjøre en prioritering basert på type produksjon, geografi og interesse for å gjennomføre tiltak.
 • Svarfrist snarest, men senest 18. mai 2021

 

Viken fylkeskommune har nå ute en anbudsutlysning på energirådgivning på gårdsbruk, valg av rådgivende firma blir gjort i mai. Analyseresultatene fra pilotgårdene vil bli tilgjengelig i kursmateriell, og publisert som eksempel på mulig energiomlegging på gård med spesifikk produksjon. Pilotgårdene vil bli veiledet videre med søknader til aktuelle støtteordninger. Pilotgårdene forplikter seg ikke til å gjennomføre de foreslåtte tiltak.

Vi håper dette skal bli en nyttig gjennomgang for deg som ønsker å ta grep rundt gårdens energibruk og produksjon, for dermed å stå bedre rustet for framtiden. Ved spørsmål kan prosjektleder for Klimasmart landbruk Viken i Viken fylkeskommune Charlotte Forsberg, kontaktes på charlottf@viken.no

 Nettartikkelen finner du her

 


Publisert: 11.05.2021 15:52:04
Sist endret: 12.05.2021 09:21