Innhold

Nannestad kommune har fire barneskoler og en ungdomsskole. Fra august 2022 har vi ledige undervisningsstillinger ved flere av våre skoler og vi ønsker deg velkommen som søker hos oss!

Nannestadskolen har fokus på læring og utvikling i et inkluderende fellesskap til det beste for hver elev og hvor de ansatte tar aktivt del i profesjonsfellesskapet for å lære og utvikle seg sammen.

Hos oss vil du
-  oppleve et godt arbeidsmiljø og samarbeid i team med gode kollegaer
-  få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
-  få være med på kompetanseutviklingsstiltak i tett samarbeid med kompetansemiljøer
-  få tilbud om veiledning/kursrekke for nyutdannede/nytilsatte
-  få tilbud om videreutdanning ved behov

Nannestad kommune har en visjon om å være «Romerikes beste bokommune». Det innebærer at et godt oppvekstmiljø og en skole som ser og ivaretar hver enkelt elev, prioriteres høyt.

Vi trenger din kreativitet og ditt engasjement for å gjøre Nannestadskolen enda bedre!

Sjekk ut vår ledige stillinger på hver enkelt skole:

Kringler-Slattum skole

Maura skole

Eltonåsen skole

Nannestad ungdomsskole


Publisert: 07.02.2022 07:22:08
Sist endret: 07.02.2022 07:34