Innhold

Fra august 2020 har vi ledige undervisningsstillinger ved våre barneskoler og vi ønsker deg velkommen som søker hos oss!

Strategiplanen «Mer og bedre læring 2018-2021» beskriver våre satsingsområder:

  • Fagfornyelsen og vurdering for læring
  • Inkludering og fellesskap
  • Grunnleggende ferdigheter, realfag og digital kompetanse

Hos oss vil du

- oppleve et godt arbeidsmiljø og samarbeid i team med gode kollegaer
- få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
- få være med på kompetanseutviklingsstiltak i tett samarbeid med kompetansemiljøer
- få tilbud om veiledning/kursrekke for nyutdannede/nytilsatte
- få tilbud om videreutdanning ved behov

Nannestad kommune har en visjon om å være «Romerikes beste bokommune». Det innebærer at gode oppvekstmiljø og en skole som ser og ivaretar hver enkelt elev, prioriteres høyt.

Vi trenger din kreativitet og ditt engasjement for sammen med oss gjøre Nannestadskolen enda bedre!

For mer informasjon om stillingene og søknadsskjema:

Preståsen skole: https://2528602210.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4189302140?language=NB&link_source_id=0

Kringler-Slattum skole: https://2528602213.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4189008533?language=NB&link_source_id=0

Maura skole: https://2528602205.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4184427005?language=NB&link_source_id=0

Eltonåsen skole: https://2528602215.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4175730994?language=NB&link_source_id=

Penalhus


Publisert: 07.02.2020 09:17:01
Sist endret: 07.02.2020 09:17