Innhold

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Øvre Romerike tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Nannestad kommune.
Noen av disse kravene er at:

du er folkeregistrert i Nannestad kommune 

  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • du snakker og forstår norsk 
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen 

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/lekdommer

Hvordan bli meddommer? 

Hvis du ønsker å være meddommer til tingretten eller lagmannsretten i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse ved å fylle ut opplysningene i skjemaet.

Meld din interesse for å bli meddommer

 

Du vil bli kontaktet av kommunen når oppnevningen av meddommere er foretatt, ca. august/september 2020.


Hvis du allerede er meddommer har du mottatt brev fra oss med beskjed om at hvis du ikke lenger ønsker å være meddommer må du gi beskjed ved å sende en e-post til postmottak@nannestad.kommune.no .
Hvis du vil fortsette som meddommer trenger du ikke gjøre noe – da blir du automatisk registrert for neste periode. Du vil bli tilskrevet etter at oppnevningen er foretatt, ca. august/september 2020.


Publisert: 28.02.2020 09:42:02
Sist endret: 28.02.2020 09:42