I Vigilo kan foresatte logge seg på app eller nettside for å kommunisere med skolen og se informasjon om sitt barn. 

Pålogging for Nannestad kommune og opplæring/informasjon til foresatte om løsningen finner du på: Vigilo.no/Nannestad

Utfyllende informasjon om Vigilo  

Løsningen vil bli tilgjengelig for foresatte 1. august med pålogging via ID-porten.

Systemet henter kontaktopplysninger fra kontakt- og reservasjonsregisteret. For at vi skal være sikre på å ha rett informasjon om deg, oppfordrer vi deg til å oppdatere opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret allerede nå.


Publisert: 08.06.2022 08:45:59
Sist endret: 16.11.2022 14:27