Kommunen er godt i gang med å bosette flyktninger, men vi trenger boliger for å komme i mål.

Vi ønsker kontakt med deg som har en bolig som kan leies ut for å bosette flyktninger. Vi har behov for både små og store boenheter. Det stilles noen generelle krav til boligen, og den må være godkjent for utleie. Rammen for husleie er i forhold til NAV sine satser og følger boligens egnethet og størrelse.

Har du spørsmål eller tenker at du har en ledig bolig for utleie, ta kontakt med NAV ved

Gunn Hege Mogerhagen 41217619

Linda Løwe 99292036


Publisert: 28.06.2023 07:12:51
Sist endret: 28.06.2023 08:51