Innhold

Kommunens driftsavdeling gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Nannestad. Denne rengjøringen kalles spyling. Når arbeidet pågår kan det medføre at vannet blir avstengt i perioder, det kan bli redusert vanntrykk og misfarget vann kan oppleves. 

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne
  • Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
  • Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekrav) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
  • Misfarget vann kan oppstå. Spyl i så fall ut i kran nærmest vanninntak etter at vi har gjennomført vår spyling.
  • Dersom du opplever brunt vann, la vannet renne en stund til det blir klart igjen. 
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent og klart.

Vi varsler i forkant husstander der det skal spyles. Vi har tre soner for kommunen. Vi starter nærmest vannverket. Her er oversikt over sonene og ca. tid for spyling. Nannestad sentrum spyles på nattestid, alle andre områder spyles på dagtid.

Sone

Sted

Uke

Sone 1

Maura mot Nannestad sentrum inkl. Vollaugsmoen/Slettmoen

41-44

Sone 2

Rustadmoen, Nannestad sentrum, Moreppen, Snathaugen

34-37

Sone 3

Åsvegen fra Rustadmoen til Holtersaga og Fagerli

Våren 2024 (15-17)

Det gjøres oppmerksom på at alle abonnementer en perioder fremover kan bli berørt med at vannet blir avsteng i perioder, eller at det er redusert trykk eller misfarging på vannet.

Ved spørsmål på dagtid (8-15:30) så kan innbyggere ringe servicetorget (66105000). Etter kl 15:30 er det vakttelefon for vann (90540691)

Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer og hydranter slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid, og rengjøringen kalles derfor for spyling. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg humus som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

Kommunen rengjør vannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnementene.  Dette er partikler som består av humus (organiske stoff) som har løsnet i ledningsnettet. 


Publisert: 18.08.2023 10:56:40
Sist endret: 18.08.2023 12:14