Vi skal spyle vannledningsnettet

Vi har startet spyling av vannledningsnettet vårt denne uken. Dette er en jevnlig rengjøring som gjøres for å sikre god vannkvalitet for deg som innbygger.

Sist oppdatert: 21.05.2024 15:28 | Publisert: 16.05.2024 15:19:17

Arbeid på vannledningsnett

Arbeid på vannledningsnett

Når arbeidet pågår kan det medføre at vannet blir avstengt i perioder, det kan bli redusert vanntrykk og misfarget vann kan oppleves.

  • Det er området Prestmosen og Preståsen som blir spylt i ukene 21 til 28, arbeidet pågår mandag til fredag, natt eller dagtid. Vi varsler i forkant husstander der det skal spyles. 

Vi sender ut ny melding dagen i forveien når vi kommer til ditt område. Vi vil sende meldingen kun til de det gjelder.

Dersom kommunen opplever videre tørke, så kan det bli behov for å stoppe arbeidet for å spare vannkilden. Dette vurderes fortløpende.

Noen råd til husstander:

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalettsisterne
  • Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
  • Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekrav) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
  • Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
  • Dersom du opplever brunt vann, la vannet renne en stund til det blir klart igjen. 
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent og klart.