I år har Nannestad kommune startet er nytt opplegg med forebyggingsdager på grunnskolene våre.

Dette var et tverrfaglig undervisningsopplegg hvor dagen ble delt i to. Den ene halvdelen omhandlet nettvett og nettbruk, fremført av tidlig-inn-koordinator og utekontaktene. Her fikk elevene informasjon om reglene som finnes på internett og hvordan vi kan hjelpe hverandre å følge reglene. De fikk informasjon om at det ikke er lov å laste ned bilder av andre, og at det ikke er lov å dele bilder av andre. Det handlet også om språkbruk ved onlinespilling og at det av og til er annerledes enn hvordan vi snakker til hverandre i virkeligheten. Elevene fikk se filmer med forskjellige situasjoner som barn og ungdom kan havne i og det ble diskutert hva man bør gjøre.

Den andre delen tok for seg ulike temaer innen psykologisk førstehjelp,  som for øvrig er et satsningsområde for alle elevene i grunnskolen i Nannestad. Psykologisk førstehjelp handler om å lære barna om røde og grønne tanker, og hvordan håndtere de vanskelige tankene og snu dem til gode tanker. Det er også en bevisstgjøring på hva man kan gjøre selv når følelsene og tankene blir utfordrende. Like viktig er dette en øvelse på hvordan elevene kan hjelpe hverandre i ulike situasjoner, samt en bevisstgjøring på hvem andre rundt barnet som kan være til hjelp. Det var helsesykepleier og barnevernet som gjennomførte den delen av undervisningsopplegget.

Vi spurte Oskar og Emma som går i femte klasse på Maura skole om hva de synes om dagen?

Elevene forteller at det var gøy å lære noe på en annen måte, og av noen andre enn lærerne. Det var også gøy å ikke bare sitte og skrive sa de. I undervisningen ble det vist mange filmer og det var diskusjonsoppgaver. Oskar og Emma Elvene sa at de synes dagen var bra, og at de nå vet mer om hva de skal gjøre hvis de opplever vanskelige situasjoner.

Forebygging handler om å gi informasjon til barn så tidlig som mulig om forskjellige situasjoner de kan havne i og hvilke muligheter de har, slik at de kan ta best mulig valg i livet. 


Publisert: 20.09.2022 09:14
Sist endret: 20.09.2022 09:17