Vi er i gang med arbeidet med ny kommuneplan og vi trenger innspill og involvering slik at planen blir alles. I dialogmøtet i går presenterte samfunnsplanlegger Anders Gunneriussen Røseth arbeidet med kommuneplanen og fokusområdene som ligger i den i dag. Deretter fikk de som var tilstede gruppeoppgaver hvor de kom med sine innspill på fokusområdene. Vi avsluttet møtet med en åpen innspillsrunde i felleskap. Nannestad kommunen ønsker å takke for gode innspill som vil bli brukt i det videre arbeidet!


Publisert: 09.09.2022 11:13:06
Sist endret: 09.09.2022 11:13