Innhold

Vanningsrestriksjoner

Den store befolkningsveksten vi opplever har ført til at vårt vannverk ikke har kapasitet til å produsere nok vann.

Vi har derfor innført hagevanningsrestriksjoner som gjelder hele året. Vi ber alle våre innbyggere om å overholde hagevanningsrestriksjonene.

  • Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18:00 til kl. 22:00.
  • Bruk av spredere og perforterte slanger er ikke tillatt.
  • Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.
  • Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng.
  • Vi oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at disse restriksjonene blir overholdt.
  • Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes.

Publisert: 05.05.2017 14:27:20
Sist endret: 05.05.2017 14:27