Innhold

Nannestad kommune er med som deltaker i utarbeidelsen av en interkommunal veteranplan.

I denne sammenheng ønsker vi innspill fra veteraner i Gardermo-regionen – hva er veteraners behov og ønsker, og hva kan veteraner i vår region bidra med? Ettersom det også kan være lokale variasjoner, vil vi gjerne ha innspill fra veteraner bosatt i alle kommunene (Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Ullensaker). Dersom du har innspill til høringen, kan du følge denne linken og sende inn ditt innspill innen 27. mai 2018.

For spørsmål om høringen, kontakt kultursjef Ronny Nilsen på tlf. 66105310 eller ronny.nilsen@nannestad.kommune.no 


Publisert: 24.04.2018 14:01:45
Sist endret: 24.04.2018 14:01