Innhold

Første skoledag er det viktig å ha med sekk som kan romme bøkene som deles ut den første skoledagen.

I tillegg må man ha med matpakke og drikke. Dette gjelder også 10. trinn.

 Skoledagens inndeling finner du her.

Informasjon om busstider finner dere på ruter.no. Alle som har reisevei på over 4 km vil få reisekort utlevert i løpet av de første dagene og kjører uten inntil dette er utdelt.

9. og 10.trinnselever bruker sitt tidligere utleverte reisekort.

 Adgang til skolen får dere ved å gå fra sørover på gangveien fra Nannestad torg eller mellom det nye bygget og Ekerbygningen.

Vi henstiller foresatte som kjører sine barn til å sette av barna på ved Nannestad torg. Det er ikke stopp med av- og påstigning langs RV120.

 Skolen er fra i høst tilbake i rehabiliterte og nybygde lokaler. Vi har fått et stort løft både inne og ute. Alle fasiliteter er ikke helt ferdig til skolestart, men nok til at vi kommer fint i gang. I løpet av ukene frem til høstferien bør alt være på plass og vi får da en flott skole som vi håper alle hjelper oss å ta vare på.

 

Med vennlig hilsen

Kjartan Roland, avdelingsleder 10. trinn

Tlf. 66105406 
E-post: kjartan.roland@nannestad.kommune.no  


Publisert: 15.08.2017 14:22:00
Sist endret: 28.08.2017 14:22