Innhold

Vi skal gjennomføre gjennomføre vedlikeholdsspyling på vannledningsnettet i fra Rustadmoen til og med Nannestad sentrum.

Dette vil berøre områdene Rustadmoen til Kringlerdalen, Skjennum, Låkedalen, Hombledalen, Nygårdstoppen, Ånesruddalen, Engervegen, Øyavegen, Teigebyen, Preståsen, Prestmosen, samt frem til Rud-Ødegutua. 

Arbeidet vil bli utført fra uke 45 til uke 50, mandag til torsdag, natt eller dagtid.

Du vil få en melding dagen før vi kommer til ditt område. Vi vil sende meldingen kun til de som blir berørt.

Misfarget vann kan oppstå, også utenfor områdene vi jobber. For å minimere dette ber vi om at det ikke tappes vann mens vi arbeider i ditt område. Vannet kan også bli avstengt i perioder. Sørg derfor for å tappe opp vannet du trenger.

Hvis du får misfarget vann, spyl det ut i kranen nærmest vanninntaket, etter at vi er ferdig i ditt område.

Alle i aktuelle områder vil få varsling pr. sms og/eller e-post. Hvis du ikke får beskjed, gå inn på www.norge.no og kontroller at dine kontaktopplysninger er riktige.


Publisert: 27.10.2020 13:35:41
Sist endret: 27.10.2020 13:42