Innhold

Søppel som i løpet av vinteren er blitt henslengt langs veger, gangveger, lekeplasser etc. skal plukkes opp igjen. Til denne dugnaden må vi igjen be om hjelp fra skoler, velforeninger og andre som vil ta i et tak for å gjøre omgivelsene hyggeligere. 

Det vil også foregå landsomfattende ryddeaksjoner som det er mulig å delta på.

NRK sin «Ryddedugnad» 03. mai. og «Strandryddedagen» 5. mai. 

Det er mulig for «Strand-ryddere» og  «søppelryddere» å melde inn sin aksjon til Hold Norge rent sin ryddeportal.

ØRAS tar imot ryddesøppel og marint avfall til anlegget på Dal Skog gratis frem til 13. mai.
Ryddere må da levere avfallet sitt i gjennomsiktige sekker. 

Se link:  https://www.oeras.no/aktuelt/hele-norge-rydder-i-mai-article586-6.html    

Her er hva #NRKPLAST inviterer til: https://www.facebook.com/events/1998842203669907/      

 Rydding langs riks- og fylkesveger:

Vegvesenet organiserer selv ryddeaksjon langs riks og fylkesveger.

 

Emballasje:

Oppsamlet søppel skal som hovedregel legges i søppelsekker.

ØRAS krever at søppel leveres i gjennomsiktige sekker. Dette for å kontrollere at det ikke

kommer inn miljøfarlig avfall sammen med avfallet.

Sekker kan fås utlevert ved henvendelse til servicekontoret i kommunehuset.

 

Innkjøring av sekker:

Fylte sekker plasseres i innsamlingsområdet på lett tilgjengelige steder for renovasjonsbilen.

Beskjed om plassering av sekker formidles til servicekontoret, tlf. 66105000. Sekkene blir samlet

inn og kjørt til Miljøstasjon Dal skog onsdag 09. mai. Søppelplukking må derfor være avsluttet

tirsdag 08. mai.

 

Mottak på Miljøstasjon Dal skog:

Dersom noen ønsker å levere til Miljøstasjon Dal skog selv, registrer deg på ryddeportalen å få levert avfallet gratis frem til 13. mai.

 

Miljøstasjon Dal skog har følgende åpningstider:

Mandag – tirsdag - onsdag – fredag: kl. 07.00 – 17.00

Torsdag:                                             kl. 07.00 – 20.00

Lørdag:                                              kl. 09.00 – 15.00

 

Mottak for hageavfall i Bahus:

Også i år er det hageavfallsmottak i Bahus ved gamle renseanlegget med følgende åpningstider:

 

Mandag-tirsdag-onsdag-fredag         kl. 07.00 – 15-00

Torsdag:                                             kl. 07.00 – 21.00

Lørdag:                                              kl. 07.00 – 15.00

 

Vegen til Bahus er avstengt med bom, den åpnes og lukkes automatisk til åpningstidene morgen og kveld.

Mottaket er beregnet for husholdninger, og det skal kun leveres rent hageavfall,

ikke store trær, svære røtter, jord, stein etc. Diameter på stammer og greiner skal ikke overstige

10 cm. Hageavfall som bringes i sekker skal tømmes ut på mottaket. Større leveranser henvises

til Miljøstasjon Dal skog.

 

Unngå hagerømlinger:

Hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet.

Villfyllinger er en av de viktigste årsakene til spredning av hageplanter. De artene som gjør størst

skade i Nannestad er kjempespringfrø, parkslirekne, kanadagullris og lupiner. For å hindre at

hageplanter spres i naturen er det viktig at disse leveres ØRAS i tette gjennomsiktige plastsekker

(ikke bruk retursekker for plastemballasje). Dette er gratis og artene forbrennes. Mer informasjon

finnes i brosyren «Hagerømlinger. Fra prydplanter til svartelistearter»

Lykke til med våroppryddingen – og på forhånd TAKK FOR INNSATSEN!

 


Publisert: 02.05.2018 11:22:22
Sist endret: 02.05.2018 11:22