Innhold

 

Kommunen gjennomfører sin tradisjonelle våroppryddingsaksjon i uke 19.

Søppel som i løpet av vinteren er blitt henslengt langs veger, gangveger, lekeplasser etc. skal plukkes opp igjen.  Til denne dugnaden må vi igjen be om hjelp fra skoler, velforeninger og andre som vil ta i et tak for å gjøre omgivelsene hyggeligere.

Organiseringen følger samme mønster som ved tidligere års aksjoner.

 

Emballasje:

Oppsamlet søppel skal som hovedregel legges i søppelsekker.

ØRAS krever at søppel leveres i gjennomsiktige sekker.  Dette for å kontrollere at det ikke kommer inn miljøfarlig avfall sammen med avfallet. 

Sekker fås utlevert ved henvendelse til servicekontoret i kommunehuset. 

 

Innkjøring av sekker:

Fylte sekker plasseres i innsamlingsområdet på lett tilgjengelige steder for renovasjonsbilen.   Beskjed om plassering av sekker formidles til servicekontoret, tlf. 66105000. Sekkene blir samlet inn og kjørt til Miljøstasjon Dal skog torsdag 11. mai. Søppelplukking må derfor være avsluttet onsdag 10. mai.

 

For nærmere beskrivelse av ansvarsområder, se her.


Publisert: 02.05.2017 10:18:32
Sist endret: 02.05.2017 10:18