Innhold

Vannmåleravlesning 2021

Alle som har vannmåler vil få tilsendt avlesningskort eller sms i løpet av uke 50 og 51. Forbruket skal leses av så fort du får kortet og fristen var senest innen 31.12.2021

Hvordan leser jeg av vannmåleren min?

•             Ta med alle foranstilte nuller når du leser av telleverket på måleren.

•             Avlesningen registreres via internett (eventuelt via telefon eller ved retur av avlesningskort). 

Her registrerer du vannmåleravlesningen: Vannmåleravlesning 

Dersom du ikke leser av vannmåleren din, vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere års forbruk. Kontroll kan bli foretatt dersom avlesning ikke blir utført i løpet av en 3-års periode.


Publisert: 25.01.2022 09:42:00
Sist endret: 25.01.2022 11:10