Innhold

Alle som har vannmåler vil få tilsendt avlesningskort eller sms i løpet av uke 51 og 52. Forbruket skal leses av så fort

du får kortet og senest innen 31.12.2020. 

Hvordan leser jeg av vannmåleren min?

  • Ta med alle foranstilte nuller når du leser av telleverket på måleren.
  • Avlesningen registreres via internett (eventuelt via telefon eller ved retur av avlesningskort). 

Her registrerer du vannmåleravlesningen: «Vannmåleravlesning-link/knapp» 

Dersom du ikke leser av vannmåleren din, vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på tidligere

års forbruk. Kontroll kan bli foretatt dersom avlesning ikke blir utført i løpet av en 3-års periode. 

Bruk denne lenken for å lese av vannmåleren din

 Vannmålere med forklaring på hvilke tall som skal leses av

 


Publisert: 17.12.2020 11:55:57
Sist endret: 21.12.2020 10:47